Chào mừng Bạn đến với Chính sách bảo mật của ONLUYEN

Chính sách Bảo mật này là một phần không thể tách rời với điều kiện sử dụng trang web của Onluyen.vn và công bố cách thức mà Công ty TNHH GIÁO DỤC EDMICRO, (Sau đây gọi tắt là “ONLUYEN”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các thành viên sử dụng website của ONLUYEN: https://www.onluyen.vn/(“Bạn”) ONLUYEN cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Bạn, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Bạn cung cấp cho ONLUYEN trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, ONLUYEN không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép.

Chính sách bảo mật riêng tư của ONLUYEN

Khi Bạn chia sẻ thông tin với ONLUYEN, ví dụ như bằng cách tạo Tài khoản ONLUYEN, ONLUYEN có thể làm cho các sản phẩm, dịch vụ đó trở nên tốt hơn nữa, để cung cấp cho Bạn nhiều sản phẩm,dịch vụ tiện ích hơn. Khi Bạn sử dụng sản phẩm,dịch vụ của ONLUYEN, ONLUYEN muốn Bạn biết rõ cách ONLUYEN đang sử dụng thông tin và cách Bạn có thể bảo vệ sự riêng tư của mình.

Chính sách của ONLUYEN về bảo mật thông tin bao gồm:

 • Loại thông tin ONLUYEN thu thập và lý do thu thập.
 • Cách ONLUYEN sử dụng thông tin đó.
 • Các lựa chọn mà ONLUYEN cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin.

ONLUYEN cố gắng trình bày một cách đơn giản nhất có thể. Tuy nhiên, nếu Bạn không quen thuộc với các thuật ngữ như cookie, địa chỉ IP và trình duyệt, thì hãy tham khảo phụ lục về các thuật ngữ chính trước. Sự riêng tư của Bạn quan trọng đối với ONLUYEN. Vì vậy, cho dù Bạn là người mới sử dụng hay người đã sử dụng lâu rồi, vui lòng dành thời gian để tìm hiểu về chính sách bảo mật. Và nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với ONLUYEN.

1 Thông tin ONLUYEN thu thập.

ONLUYEN thu thập thông tin nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt hơn cho các Bạn, từ việc tìm hiểu những thông tin cơ bản như thông tin cá nhân: họ và tên, giới tính, ngày sinh; Thông tin liên lạc: số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email; Thông tin về thanh toán: thông tin chuyển khoản, mã số thẻ cào; hay các thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi Bạn sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website…

ONLUYEN thu thập thông tin theo các cách sau:

 • Thông tin mà Bạn cung cấp cho ONLUYEN. Ví dụ: Khi Bạn đăng ký tài khoản, ONLUYEN sẽ yêu cầu các thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ gửi thư, trường học, lớp học, ảnh, của Bạn để lưu trữ với tài khoản của Bạn.
 • Thông tin ONLUYEN thu thập từ quá trình Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ONLUYEN. ONLUYEN thu thập thông tin về các sản phẩm, dịch vụ mà Bạn sử dụng và cách sử dụng của Bạn, chẳng hạn như khi Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên trang web của ONLUYEN, truy cập blog, diễn đàn của ONLUYEN; tương tác với các nội dung trên fanpage của ONLUYEN hay liên hệ với ONLUYEN qua đầu số 0243.8588555. Thông tin này bao gồm:
  • Thông tin thiết bị.
  • Thông tin nhật ký, bao gồm:
   • Các chi tiết về cách Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ONLUYEN chẳng hạn như lịch sử xem video bài giảng của Bạn.
   • Thông tin nhật ký hệ thống điện thoại như số điện thoại của Bạn, số chủ gọi, số chuyển tiếp, thời gian và ngày gọi, thông tin định tuyến SMS và loại cuộc gọi.
   • Thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian Bạn yêu cầu và URL giới thiệu.
  • Thông tin vị trí:
   • Ứng dụng ONLUYEN Lecture có thể lưu trữ thông tin về cài đặt của Bạn (ví dụ: loại hệ điều hành hay thời gian sử dụng) có thể được gửi tới ONLUYEN khi Bạn cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng của ONLUYEN hoặc khi sản phẩm, dịch vụ đó định kỳ liên hệ với máy chủ của ONLUYEN, chẳng hạn như để lấy bản cập nhật tự động.
   • Cookie và các công nghệ tương tự: ONLUYEN sử dụng nhiều loại công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin khi Bạn truy cập vào các sản phẩm, dịch vụ của ONLUYEN. Quá trình này có thể bao gồm việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để xác định trình duyệt hoặc thiết bị của Bạn. ONLUYEN cũng sử dụng các công nghệ này để thu thập và lưu trữ thông tin khi Bạn tương tác với các dịch vụ ONLUYEN cung cấp. Cookie không thể đọc thông tin trên ổ cứng của Bạn hay thông tin của các cookie được gửi đến bởi các trang Web khác. Cookie vô hại với hệ thống của Bạn. Bạn cũng có thể chọn từ chối tất cả các cookie được gửi đến. Nếu Bạn chọn như vậy có thể một số tính năng của ONLUYEN cũng như các website khác, sẽ không hoạt động tốt.

Thông tin ONLUYEN thu thập khi Bạn đã đăng nhập vào ONLUYEN, ngoài các thông tin ONLUYEN có được về Bạn từ các đối tác, có thể được liên kết với Tài khoản ONLUYEN của Bạn. Khi thông tin được liên kết với Tài khoản ONLUYEN của Bạn, ONLUYEN sẽ xử lý thông tin đó như thông tin cá nhân.

2 Cách ONLUYEN sử dụng thông tin thu thập được

ONLUYEN sử dụng thông tin thu thập từ tất cả các sản phẩm, dịch vụ của mình để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ; nhằm phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và bảo vệ ONLUYEN và thành viên của mình. ONLUYEN cũng sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho Bạn nội dung phù hợp – như cung cấp cho Bạn các thông tin về sản phẩm, dịch vụ liên quan hơn.

Nếu Bạn có Tài khoản ONLUYEN, ONLUYEN có thể hiển thị tên hồ sơ, ảnh hồ sơ của Bạn và những hành động Bạn thực hiện trên ONLUYEN hoặc trên ứng dụng của bên thứ ba được kết nối với Tài khoản ONLUYEN của Bạn trong sản phẩm, dịch vụ của ONLUYEN. ONLUYEN tôn trọng các lựa chọn mà Bạn đưa ra để giới hạn cài đặt hiển thị trong Tài khoản ONLUYEN của Bạn.

Khi Bạn liên hệ với ONLUYEN, ONLUYEN ghi lại nội dung giao tiếp của Bạn nhằm giúp giải quyết mọi vấn đề mà Bạn có thể đang gặp phải. ONLUYEN có thể sử dụng địa chỉ email, Số điện thoại của Bạn để thông báo cho Bạn biết về sản phẩm, dịch vụ của ONLUYEN, chẳng hạn như cho Bạn biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới.

ONLUYEN sử dụng thông tin đã thu thập được từ các cookie và công nghệ khác nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và chất lượng chung của các sản phẩm, dịch vụ của ONLUYEN.

ONLUYEN sẽ đề nghị Bạn đưa ra sự đồng ý trước khi sử dụng thông tin cho một mục đích nào đó khác với các mục đích được nêu trong Chính sách về sự riêng tư này.

ONLUYEN xử lý thông tin cá nhân trên các máy chủ của ONLUYEN đặt tại Việt Nam.

3 Tính minh bạch và sự lựa chọn

Mọi người đều có những sự quan ngại khác nhau về sự riêng tư. Mục tiêu của ONLUYEN là phải rõ ràng về những thông tin ONLUYEN thu thập để Bạn có thể đưa ra các lựa chọn có ý nghĩa về cách thông tin được sử dụng. Ví dụ: Bạn có thể:

 • Điều chỉnh hiển thị Hồ sơ của Bạn với người khác.
 • Bạn cũng có thể đặt trình duyệt của Bạn chặn tất cả cookie, kể cả cookie được liên kết với các sản phẩm, dịch vụ của ONLUYEN hoặc để cho biết thời điểm cookie đang được ONLUYEN đặt. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải ghi nhớ là nhiều sản phẩm, dịch vụ của ONLUYEN có thể không hoạt động bình thường nếu cookie của Bạn bị tắt.

4 Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của Bạn

Bất cứ khi nào Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ONLUYEN, ONLUYEN cố gắng cung cấp cho Bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của Bạn. Nếu thông tin đó không đúng, ONLUYEN cố gắng cung cấp cho Bạn các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi ONLUYEN phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của Bạn, ONLUYEN có thể yêu cầu Bạn xác minh danh tính của mình trước khi ONLUYEN xử lý yêu cầu của Bạn.

ONLUYEN có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật, gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: thay đổi thông tin Số điện thoại quá 3 lần/ ngày).

Trong trường hợp ONLUYEN có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, ONLUYEN sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. ONLUYEN cố gắng duy trì các sản phẩm, dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi Bạn xóa thông tin cá nhân của Bạn, ONLUYEN có thể không xóa ngay khỏi máy chủ của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của ONLUYEN.

5 Thông tin ONLUYEN chia sẻ

ONLUYEN không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài ONLUYEN ngoại trừ 2 trường hợp:

 • Vì lý do pháp lý: ONLUYEN sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài nếu ONLUYEN tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:
  • Đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.
  • Thực thi Điều khoản sản phẩm, dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.
  • Phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.
  • Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của ONLUYEN, người dùng của ONLUYEN hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.
 • Có sự đồng ý của Khách hàng: ONLUYEN sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài ONLUYEN khi có sự đồng ý của Bạn, việc chia sẻ này chỉ nhằm mục đích nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn tới từng khách hàng. Nếu bạn không muốn chia sẻ những thông tin trên, hãy liên hệ với chúng tôi.

6 An ninh thông tin

ONLUYEN nỗ lực làm việc để bảo vệ ONLUYEN và người dùng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà ONLUYEN nắm giữ. Cụ thể:

 • ONLUYEN thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.
 • ONLUYEN chỉ cho phép nhân viên và người đại diện của ONLUYEN truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho ONLUYEN và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

7 Các thay đổi

Chính sách của ONLUYEN về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. ONLUYEN sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và thông báo nổi bật với những thay đổi quan trọng.

ONLUYEN giữ riêng tư và an toàn cho thông tin cá nhân của Bạn — đồng thời, Bạn nắm quyền kiểm soát.

Phụ lục: Các thuật ngữ chính

 • Cookie và các công nghệ tương tự: Cookie là một tệp nhỏ chứa một chuỗi các ký tự được gửi tới máy tính của Bạn khi Bạn truy cập một trang web. Khi Bạn truy cập lại trang web, cookie cho phép trang web đó nhận dạng trình duyệt của Bạn. Cookie có thể lưu trữ tùy chọn của người dùng và các thông tin khác. Bạn có thể đặt lại trình duyệt thành từ chối tất cả cookie hoặc cho biết thời điểm gửi cookie. Tuy nhiên, một số tính năng hoặc sản phẩm, dịch vụ của trang web có thể không hoạt động đúng cách nếu không có cookie.
 • Thiết bị: là một máy tính có thể dùng để truy cập các sản phẩm, dịch vụ của Google. Ví dụ: thiết bị có thể là máy tính để Bạn, máy tính Bảng hay điện thoại thông minh.
 • Địa chỉ IP: Mọi thiết bị kết nối Internet được gán một số gọi là địa chỉ giao thức Internet (IP). Các số này thường được gán theo nhóm địa lý. Địa chỉ IP có thể thường được sử dụng để xác định vị trí mà một thiết bị đang kết nối Internet từ đó.
 • Bộ nhớ cache dữ liệu của ứng dụng: là một kho lưu trữ trên thiết bị. Bộ nhớ này có thể, chẳng hạn, cho phép ứng dụng web chạy mà không cần kết nối internet và cải thiện hiệu suất của ứng dụng Bạng cách cho phép tải nội dung nhanh hơn.

A. QUY ĐỊNH VỀ TÀI KHOẢN HỌC TẬP

Để đảm bảo quyền lợi của Bạn tham gia Chương trình học tập trực tuyến tại ONLUYEN, Công ty TNHH Giáo dục EDMICRO quy định một số nội quy về học tập và sử dụng tài khoản như sau:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Nội quy này quy định một số quy chế trong việc tham gia Chương trình học trực tuyến tại ONLUYEN bao gồm: Sử dụng tài khoản, Thời gian học, Văn hóa ứng xử trong quá trình học tập. Nội quy này áp dụng đối với Bạn tham gia Chương trình học trực tuyến.

II. QUY ĐỊNH:

1 Đăng ký tài khoản học tập

Bạn đăng ký tài khoản học tập qua địa chỉ: https://app.onluyen.vn/login.

Bạn sử dụng tài khoản đã đăng ký, đăng nhập vào hệ thống và bắt đầu học tập.

Để đảm bảo việc bảo mật thông tin, Bạn được yêu cầu xác minh tài khoản qua mã xác thực, được hệ thống gửi về Số điện thoại di động của Bạn ngay sau khi đăng ký tài khoản thành công. Bạn không xác minh tài khoản sẽ không đăng ký được tài khoản học tập tại ONLUYEN.

Trong trường hợp quên mật khẩu, Bạn có thể chủ động lấy lại mật khẩu ở mục “Quên mật khẩu” tại: https://app.onluyen.vn/login

Bạn có thể lấy lại mật khẩu qua số điện thoại đã xác thực đã đăng ký tài khoản.

2 Bảo mật tài khoản

Mỗi tài khoản học tập chỉ được truy cập vào ONLUYEN trên 1 thiết bị (máy tính hoặc điện thoại) tại một thời điểm.

Mỗi tài khoản học tập có thông tin cá nhân và khóa học mà Bạn đã đăng ký được hệ thống thiết lập đánh giá năng lực và ghi nhận kết quả học tập. Do đó, để đảm bảo sự tiến bộ và chất lượng học tập của Bạn, trong quá trình sử dụng dịch vụ tại ONLUYEN, Bạn cần có trách nhiệm với tài khoản học tập của mình trong mọi trường hợp:

 • Không tạo điều kiện và/hoặc cho phép bất kỳ người thứ ba ngoài Bạn sử dụng hoặc/và cùng sử dụng tài khoản học tập cho bất kỳ mục đích nào.
 • Không cung cấp, rao bán, chuyển nhượng, tiết lộ thông tin tài khoản, mật khẩu cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác khi không có sự cho phép trước văn bản bằng giấy tờ ONLUYEN, ngoại trừ đại diện của ONLUYEN khi cần phối hợp.

Trong trường hợp phát hiện Tài khoản học tập có dấu hiệu được sử dụng bởi nhiều cá nhân, ONLUYEN có quyền xử lý theo quy định của ONLUYEN.

Để tránh tình trạng lừa đảo, lợi dụng lòng tin, Bạn không nhận thông tin tư vấn từ các cá nhân, tổ chức nào khác không phải đại diện chính thức từ ONLUYEN, không rao bán tài khoản học tập đang sở hữu, không mua lại tài khoản của cá nhân khác trên các diễn đàn, mạng xã hội, hay bất kỳ hình thức trao đổi khác.

ONLUYEN có quyền không công nhận quyền sở hữu đối với các tài khoản không do Chương trình chính thức mà ONLUYEN cung cấp; đồng thời có quyền yêu cầu cá nhân, tổ chức chấm dứt việc rao bán, tư vấn sai quy định. Nếu cá nhân, tổ chức tiếp tục vi phạm, ONLUYEN sẽ xử lý theo quy định của pháp luật về vi phạm bản quyền.

3 Tranh chấp tài khoản/ vi phạm quy định bảo mật tài khoản

Trường hợp tranh chấp tài khoản/ nghi ngờ vi phạm quy định bảo mật tài khoản, ONLUYEN có toàn quyền kiểm tra và xử lý theo quy định:

Trường hợp tranh chấp tài khoản:

 • Bước 1: Khóa tài khoản học tập tạm thời trong vòng 30 ngày.
 • Bước 2: Trong vòng 30 ngày, xác minh chủ tài khoản dựa vào chứng cứ sau: Thông tin cá nhân, số điện thoại đã xác thực khi đăng ký tài khoản, giấy tờ chứng minh việc nạp tiền và đăng ký khóa học thành công. Sau khi được xác minh, Bạn có thể tiếp tục học tập. Trường hợp tài khoản đã được ONLUYEN hỗ trợ lấy lại sau lần tranh chấp đầu tiên, chủ tài khoản cần xác thực số điện thoại và email để tránh tình trạng mất tài khoản. Nếu tiếp tục xảy ra tranh chấp lần thứ 2, ONLUYEN sẽ không hỗ trợ lấy lại tài khoản.
 • Bước 3: Sau 30 ngày, nếu không xác minh được Bạn là chủ tài khoản, ONLUYEN sẽ mở lại tài khoản. Tuy nhiên, ONLUYEN sẽ không hỗ trợ lấy lại tài khoản.

Trường hợp vi phạm quy định bảo mật tài khoản:

 • Bước 1: Khóa tài khoản học tập tạm thời trong vòng 10 ngày.
 • Bước 2: Trong vòng 10 ngày, ONLUYEN sẽ tiến hành thu thập các bằng chứng về việc vi phạm quy định bảo mật tài khoản và thông tin đến chủ tài khoản.
  • Trường hợp không phát hiện vi phạm, ONLUYEN sẽ tiến hành mở lại tài khoản.
  • Trường hợp phát hiện vi phạm bảo mật thông tin tài khoản lần 1, ONLUYEN sẽ khóa tài khoản cảnh cáo trong vòng 30 ngày.
  • Trường hợp phát hiện vi phạm bảo mật thông tin tài khoản lần 2, ONLUYEN sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn.

4 Vi phạm bản quyền

ONLUYEN tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. ONLUYEN yêu cầu người sử dụng dịch vụ tại ONLUYEN cũng như vậy. Mọi vi phạm bản quyền của ONLUYEN sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền sở hữu trí tuệ.

5 Văn hóa ứng xử

Bạn cần giữ thái độ, cử chỉ văn minh, lành mạnh trong quá trình sử dụng dịch vụ tại ONLUYEN.

Bạn cần tuân thủ theo hướng dẫn và hợp tác với đại diện ONLUYEN trong các trường hợp hỗ trợ xử lý sự cố. Nếu Bạn có thái độ xúc phạm, không hợp tác với đại diện ONLUYEN, ONLUYEN có quyền từ chối yêu cầu hỗ trợ của Bạn.

6 Cam kết đã đọc, hiểu và đảm bảo thực hiện các điều khoản dịch vụ tại ONLUYEN

Bạn cam kết đã đọc, hiểu và đảm bảo thực hiện các điều khoản về chính sách và dịch vụ ONLUYEN quy định.

Trong trường hợp gặp các sự cố không mong muốn hoặc có vấn đề cần phản ánh, Bạn có thể liên hệ tới hotline +84 243.8588555 để được hỗ trợ.